A játék Szervezője a Corleone Ristorante Kft, továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevők a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Facebook és/vagy Instagram fiókkal rendelkező internet-felhasználó természetes személy (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
A Játék időtartama
A Játék időtartama: 2024. március 9. 17:00 – 2024. március 14. 23:00

Játék feltétele
A nyereményjáték Facebook posztjához megírni a választ.

Nyeremény
A Játék nyereménye 3 darab 10.000 forintos vásárlási utalvány, melyet a terasznyitás után lehet felhasználni helyben fogyasztás esetén.

A nyertesek kiválasztása, nyertes értesítése
A nyeremény a Játék lezárultát követően kerül kisorsolásra 2024. március 15-én, azon Játékosok között, akik megválaszolták a kérdést. A Szervező a nyertest üzenetben vagy hozzászólásban értesíti.

Nyeremény átadása
A nyeremény, egyeztetés követően a kiválasztott programon való részvétel. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Egyéb
A nyeremények készpénzre nem válthatók át.
A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Meta semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.